Välkommen till Mögeltalkot!

ANVISNINGAR FÖR ATT FÖRHINDRA FUKTSKADOR

Se var du kan hitta fuktskador i hus byggda under olika årtionden. Du får även tydliga underhållsanvisningar för hur du undviker mögelskador.
node = unknown | version = 1.0.0-SNAPSHOT | env = prod