Tietoa sivustosta

Hometalkoot.fi -sivustoa ylläpitää Hengitysliitto ry. Sivusto toteutettiin osana ympäristöministeriön koordinoimaa valtakunnallista Kosteus- ja hometalkoot -toimintaohjelmaa, jonka tehtävänä oli saattaa alkuun suomalaisen rakennuskannan tervehdyttäminen kosteus- ja homevaurioista.

Palautetta sivustosta voitte antaa osoitteeseen kirsi.sakkinen(at)hengitysliitto.fi tai tiedotus(at)hengitysliitto.fi.

Hometalkoot.fi -sivusto tarjoaa kattavasti ja käytännönläheisesti tietoa talojen huoltamisesta ja riskirakenteista sekä kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisystä. Tavoitteena on tukea kiinteistöjen ja asuinhuoneistojen omistajia sekä rakennusten kunnossapidosta vastaavia henkilöitä tiedottamisen avulla. Sivusto palvelee myös asuntokauppaa harkitsevia, sillä sen avulla voi perehtyä rakennuksessa oleviin kohtiin, jotka vaativat tarkistamista mahdollisten kosteusvaurioiden tai riskien osalta.

Hometalkoot.fi -sivuston avulla omistajat, asukkaat ja hallituksen jäsenet pystyvät päättelemään talossaan tyypillisimmät kosteuden ja muiden sisäilmaongelmia aiheuttavien tekijöiden riskit, syyt ja lähteet sekä ennaltaehkäisemään ongelmien syntyä. Sivusto neuvoo myös mistä löytyy asiantuntija apua ongelmien selvittelyyn ja ratkaisuun. Suosittelemmekin epäselvissä ja vaikeissa tapauksissa pyytämään pätevän ja luotettavan asiantuntijan arviota mahdollisesta ongelmasta, siihen johtaneista syistä ja sen kunnostamisesta.

Tietoturva

Ohjelmaa ja verkkosivustoa voi käyttää vapaasti eikä rekisteröiminen ole mahdollista. Omien tietojen kirjaaminen on vapaaehtoista. Käytämme evästeitä sivuston toimintojen varmistamiseksi ja kehittämiseksi sekä palvelun parantamiseksi. Lisätietoa tietosuojakäytännöistämme Hengitysliiton sivuilla Tietosuoja >>

Vastuukysymykset

Sivustolle koostettu tieto perustuu ammattilaisten havaintoihin ja vastaan tulleisiin tilanteisiin eri aikakausien rakennuksissa. Jokainen rakennus on yksilöllinen ja sille tunnusomaista ovat mm. rakennusaikakauden mukainen suunnittelukäytäntö ja rakennustapa, tontin olosuhteet ja sijainti, käyttötilanteet elinkaaren aikana, tehdyt korjaukset ja monet muut vaikuttavat tekijät. Tästä johtuen jokaisen rakennuksen osalta toimenpiteisiin ryhtymisen tulee perustua kyseisen rakennuksen ominaisuuksien selvittämiseen ja niiden perusteella tehtyihin johtopäätöksiin hyviä käytäntöjä ja päätöksentekoprosessia noudattaen. Sivustolta löytyy linkkejä sivustoille, joista löytyy apua. Tämän palvelun sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Palvelun sisältö esitetään sellaisina kuin se on, eikä Palveluntarjoaja anna mitään vakuutuksia palvelun sisältöön tai käyttöön liittyen. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttäjälle tai kolmannelle mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta.

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Ympäristöministeriön vuonna 2015 julkaisemaa verkkopalvelua www.hometalkoot.fi. Verkkopalvelun omistaa Ympäristöministeriö, joka sopii sen ylläpidosta vuosittain Hengitysliiton kanssa alkaen vuodesta 2016. Saavutettavuusseloste on laadittu 23.09.2020. Verkkopalvelun saavutettavuuden on arvioinut Hengitysliitto.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Hometalkoot.fi -sivusto ei täytä kaikilta osin saavutettavuuskriteereitä.

Ei-saavutettava sisältö

•    Suurin osa sivustosta on näppäimistönavigoinnin ulottumattomissa. Esim. kerrostalo ja omakotitalo navigaatioissa ei pääse navigoimaan näppäimistöllä ollenkaan. Suurin osa sivustosta ei myöskään ole luettavissa ruudunlukijaohjelmalla.

-    Navigoitaessa näppäimistöllä fokuksessa olevissa sivuelementeissä ei ole korostusta (WCAG 2.4.7 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#focus-visible).
-    Navigoitaessa näppäimistöllä fokuksessa olevaa linkissä ja muissa sivuelementeissä ei ole korostusta, ts. käyttäjä ei välttämättä tiedä, mikä linkki tai sivuelementti on valittuna (WCAG 2.4.7 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#focus-visible).
-    Päävalikko ei ole piilotettavissa ilman fokuksen siirtoa (WCAG 1.4.13 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#content-on-hover-or-focus).
-    Lomakkeista puuttuvat labelit, jolloin niiden täyttäminen ruudunlukijan avulla on mahdotonta (WCAG 2.4.6 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#headings-and-labels).

•    Sivusto ei täytä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten kontrastivaatimuksia (WCAG 1.4.3 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#contrast-minimum).

•    Joistain kuvista puuttuu tekstivastineet, tai tekstivastine ei kuvaa riittävän hyvin kuvan sisältöä (WCAG 1.1 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#language-of-page).

•    Joissain kuvissa on tekstiä, mutta teksti ei ole tarjolla saavutettavassa muodossa (WCAG 1.4.9 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#images-of-text-no-exception).

•    Sivustolla on linkkejä, joiden teksti ei kuvaa riittävän hyvin linkin kohdetta (WCAG 2.4.4 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#link-purpose-in-context).

•    Sosiaalisen median linkeiltä puuttuvat tekstuaaliset nimet. Myös ikonin sisältävistä napeista puuttuu aria-labeleitä (ohjeet nappi, sulje nappi). (WCAG 1.1 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#language-of-page ja WCAG 2.4.6 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#headings-and-labels).

•    Sivustolla on joitain videoita, joissa ei ole tekstitystä (WCAG 1.2.2 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#captions-prerecorded).

•    Sivuston otsikkohierarkia ei ole välttämättä looginen. Esimerkiksi  https://hometalkoot.fi/info/BUILDING -sivulla on h1 tason otsikko, ja sen alla h3 tason otsikoita, muttei h2 otsikkoa välissä (WCAG 1.3.1 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#info-and-relationships) .

•    Fonttikoon kasvatus selaimen asetuksista ei vaikuta sivustoon (WCAG 1.4.4 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#resize-text).

•    <html>-elementillä ei ole lang attribuuttia (WCAG 3.1.1 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#language-of-page).

•    Sivujen otsikko eli title on aina sama (WCAG 2.4.2. https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#page-titled).

•    Pdf-tiedostojen linkissä ei lue tiedostotyyppiä (WCAG 2.4.4 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#link-purpose-in-context) .

•    Kaikki sivustolla olevat asiakirjat eivät ole saavutettavia. Voit pyytää asiakirjojen sisältämiä tietoja osoitteesta tiedotus@hengitysliitto.fi.

-    Navigoitaessa näppäimistöllä asiakirjoissa olevat elementit eivät välttämättä ole merkityksen mukaisessa järjestyksessä (WCAG 2.4.3 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#focus-order).
-    Tiedostoissa on linkkejä, joiden teksti ei kuvaa riittävän hyvin linkin kohdetta (WCAG 2.4.4 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#link-purpose-in-context).
-    Joissain tiedostojen kuvissa on tekstiä, mutta teksti ei ole tarjolla saavutettavassa muodossa (WCAG 1.4.9 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#images-of-text-no-exception).
-    Joistain tiedostojen kuvista saattaa puuttua tekstivastineet, tai tekstivastine ei kuvaa riittävän hyvin kuvan sisältöä (WCAG 1.1 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#text-alternatives).

Kohtuuton rasite

Ympäristöministeriö omistaa verkkosivuston ja tekee päätökset verkkopalvelun merkittävistä teknisistä ja sisällöllisistä uudistuksista. Verkkopalvelun sisällön omistavat osin Ympäristöministeriö, Visual Computing Oy ja Hengitysliitto. Sivuston korjaus saavutettavaksi etenkin kerrostalo ja omakotitalo-osioiden osalta on osoittautunut vaikeaksi ja taloudellisesti kohtuuttomaksi. Sivuston saavutettavuutta pyritään parantamaan mahdollisuuksien mukaan alkuvuodesta 2021. Ympäristöministeriö tekee päätökset verkkopalvelun tulevaisuudesta vuosittain.

Lisätiedot

Voit esittää lisäkysymyksiä liittyen palvelun saavutettavuuteen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tiedotus@hengitysliitto.fi.

Valvontaviranomainen

Anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000