Mistä apua?

Perustietoa

Perustietoa sisäilman laadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä löytyy Hengitysliiton www.hengitysliitto.fi/fi/sisailma, Asumisterveysliitto Aste ry:n www.asumisterveysliitto.fi, Sisäilmayhdistyksen www.sisailmayhdistys.fi sekä Omakotiliiton sivulta www.omakotiliitto.fi.

Sisäilman aiheuttamista terveyshaitoista tietoa löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta www.thl.fi ja työympäristöön liittyen Työterveyslaitoksen sivuilta www.ttl.fi. Säteilyturvakeskus on kerännyt tietoa sisäilmaan liittyvistä radonhaitoista www.stuk.fi.

Henkilökohtaista neuvontaa

Hengitysliiton sisäilma- ja korjausneuvontapuhelin

numerossa 020 757 5181

Korjausneuvojat neuvovat maksutta homevaurioihin, ilmanvaihto-ongelmiin, rakentamiseen ja muihin sisäilma-asioihin liittyvissä kysymyksissä.

 

Ammattilaisia

FISE Oy

Tietoa rakennusalan ammattilaisista kerätään FISE Oy:n sivuille www.fise.fi. FISE toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet ja kokoaa ne sivuilta löytyvään rekisteriin. FISEn rekisteristä löytyy mm. kosteusvaurion kuntotutkijat, kosteusvaurion korjaussuunnittelijat, kosteusvaurion korjaustyönjohtajat ja asuntokaupan kuntotarkastajat.

VTT Expert Services Oy

VTT Expert Services Oy ylläpitää henkilösertifiointia, joka varmentaa, että henkilö osaa harjoittaa ilmoittamaansa toimintaa – esimerkiksi tehdä rakennusten lämpökuvauksia, vedeneristää märkätiloja, valvoa märkätilatöiden toteuttamista tai etsiä haitta-aineita – ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Sertifikaattien hakukoneesta sertifikaattihaku.fi löytyy edellä mainittujen töiden sertifioidut toimijat sekä rakennusten kuntotutkimuksia tekevät sertifioidut rakennusterveysasiantuntijat ja sisäilma-asiantuntijat. Sertifikaattihaku on Eurofins Expert Services Oy:n - aiemmin VTT - hakupalvelu.

Veteraanien ja vanhusten asuinkiinteistöjen korjausneuvontaa ja suunnittelua antaa Vanhustyön keskusliitto www.vtkl.fi.

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat ovat apuna +65-vuotiaalle väestölle asuntojen muutostöitä koskevissa kysymyksissä. Neuvojat avustavat remonttitarpeiden kartoittamisessa, suunnittelussa, avustusten hakemisessa ja tarvittaessa myös muutostyöt suorittavan urakoitsijan etsimisessä. Korjausneuvonta on maksutonta, mutta remontin asiakas maksaa itse. Mahdolliset avustukset kattavat osan kustannuksista.

Korjausneuvojien yhteystiedot ja lisätiedot

Keskusliiton Kotiturva-hanke edistää teknologian käyttöönottoa ja hyödyntämistä ikääntyneiden ihmisten arjessa.

Ohjeistusta

Rakentamiseen ja korjausrakentamiseen liittyvää ohjeistusta löytyy ympäristöministeriön sivuilta www.ymparisto.fi ja www.korjaustieto.fi. Uusien rakennusten laadunvarmistukseen tai remonttien suunnittelun apuna voi käyttää Pientalon teknisen laadun arviointi -sivustoa www.pientalonlaatu.fi ja www.energiakorjaus.info.

Sisäilmaan ja rakennusten korjauksiin liittyvissä asioissa neuvontaa antavat myös oman kunnan terveydensuojeluviranomaiset sekä rakennusvalvonta ja kuluttajaneuvonta.

Ympäristöterveydenhuollon järjestämistä kunnissa koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö www.stm.fi. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) www.valvira.fi ohjaa lainsäädännön toimeenpanoa ja valvontaa valtakunnallisesti.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus www.ara.fi myöntää korjaus- ja energia- ja kuntotutkimusavustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuksia eri väestöryhmien asuinolojen parantamiseen.

Sisäilmatietäjä

Testaa tietosi sisäilmasta.

Sisäilmatietäjä (avautuu uuteen välilehteen)

sisailmatietaja-banneri